RoHS

rohs

E termékek körét a 374/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) határozza meg. Az RoHS rendelet a 2011/65/EK irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe. A RoHS rendelet tárgykörébe tartoznak az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai szerinti villamossági termékek:

            1. Háztartási nagygépek
            2. Háztartási kisgépek
            3. Információs technológiai és távközlési berendezések
            4. Szórakoztató elektronikai berendezések
            5. Világítótestek
            6. Elektromos és elektronikus szerszámok
            7. Játékok, szabadidő- és sportfelszerelések
            8. Orvostechnikai eszközök
            9. Felügyeleti és vezérlő eszközök, beleértve az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöket is
            10. Adagoló automaták
            11. Az 1-10. pont szerinti kategóriák egyikébe sem tartozó egyéb elektromos és elektronikus berendezések.

Az RoHS rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez kapcsolódik. A kapcsolódó jogszabály a 2012. július 4-i  2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Magyar Szabvány készült a termékek hulladékká válása utáni  kezelésére: MSZ EN 50625-1:2014. A Hulladékok elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtési, logisztikai és kezelési követelményeire.

Mit vizsgálunk a teszt során? Veszélyes anyag összetevők koncentrációját, amelyek a következők: Nehézfémek (kadmium, ólom, higany, Króm VI.,) Polybrómozott biphenilek, (PBB, PBDE, DEHP). A gyártó felelőssége a veszélyes anyagokra adott határértékek betartása, erről a piac felé nyilatkozni szükséges.